Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Základní informace a termíny

Oficiální název konference: České právo a informační technologie
Organizátor: Ústav práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity
Datum a místo konání: 26. – 27. 9. 2019, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Veveří 70, 611 80 Brno (TBC - vzhledem k rekonstrukci fakulty je možná změna prostor)

Informace o přihlášce a příspěvcích

Přihlašování: od 1. 6. 2019 do 19. 9. 2019 včetně.

Konference je přístupná všem zájemcům, účastnický poplatek je 1.190,- Kč - pokrývá účast na odborném programu, občerstvení a večeři. 

Příspěvky lze přihlašovat do některé z šesti odborných sekcí. Pro posouzení pro přijetí je potřeba zaslat rozšířený abstrakt v minimálním rozsahu 4 normostran, který obsahuje

  • Situování příspěvku v kontextu současného výzkumu
  • Strukturu
  • Výzkumnou otázku a odpověď na ni
  • Zásadní myšlenky
  • Použité zdroje a judikaturu (nezapočítává se do rozsahu 4 normostran)

Rozšířený abstrakt je třeba do 31. 7. 2019 vložit do registračního systému po založení přihlášky.

Studenti se mohou odborného programu zúčastnit bezplatně po předchozí registraci prostřednictvím registračního systému.

Publikační výstupy

Plné texty příspěvků budou po posouzení v recenzním řízení publikovány v časopise Revue pro právo a technologie (Bližší info na https://journals.muni.cz/revue)

Ubytování (TBC)

 

Konferenční mapa

Přístup k internetu

V budově Právnické fakulty je možné připojit se k internetu prostřednictvím sítě Eduroam a nebo otevřené sítě MUNI. Přihlašovací údaje k této síti obdrží účastníci konference na místě.

Výjimkou jsou prostory auly, ve které se koná panelová diskuze, a ve které připojení k internetu není k dispozici.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.