Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Základní informace a termíny

Informace o akci

Datum konání: 14. - 15. 9. 2023

Místo konání: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Veveří 70, Brno

Informace o přihlášce a příspěvcích

Přihlašování: od 15. 6. 2023 do 8. 9. 2023 včetně.

Konference je přístupná všem zájemcům, účastnický poplatek je 2.490,- Kč - pokrývá účast na odborném programu, občerstvení během konference a konferenční večeři.

Studenti VŠ se mohou odborného programu zúčastnit bezplatně po předchozí registraci prostřednictvím registračního systému. Studentská registrace nezahrnuje konferenční večeři.

Rozšířený abstrakt v rozsahu 1-2 stran obsahující strukturu příspěvku, výzkumnou otázku a zásadní myšlenky, které budou v prezentaci představeny, posílejte do 31. 7. 2023 na adresu cpit@law.muni.cz.
O přijetí příspěvku k prezentaci bude rozhodnuto do 15. 8. 2023. 

Písemná vyhotovení příspěvků jsou vítána k posouzení pro případnou publikaci v recenzovaném časopise Revue pro právo a technologie (bližší info na https://journals.muni.cz/revue).

Partner

 

 

 

Mediální Partner

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.