Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Základní informace a termíny

Doporučení pro účastníky 

Vážené účastníce, vážení účastníci, 

v souvislosti s vedením konference zcela online bychom vás pro zajištění hladkého průběhu chtěli poprosit o následování těchto pokynů. 

Do konference vstupujte s vypnutým mikrofonem a vypnutou kamerou Vypněte je pomocí ikony kamery a ikony mikrofonu na liště dole – vypnuté jsou ve chvíli, kdy jsou přeškrtnuté. Upozorňujeme též na to, že překrytí kamery na notebooku nebude mít stejný efekt. 

Vypnutí mikrofonu je velmi důležité, protože jinak může váš mikrofon způsobovat ozvěnu a mít vliv na celkovou kvalitu poslechu všech účastníkůProto, když budete v rámci diskuze klást otázku, neprodleně mikrofon opět vypněte. Hlásit do diskuze se můžete pomocí ikony ruky dole na liště, na základě čehož vás moderátor vyvolá. 

Pozor také na sluchátka, která umožňují mluvení pouze pomocí funkce tzv. push-to-talk, kdy je musíte stisknout, aby vás mikrofon začal fungovat. Nastavení v MS Teams na toto nemá vliv. 

Prezentující/ho a prezentaci můžete za využití ikony špendlíku připnout a zvětšit. Toto nastavení činí každý účastník sám za sebe. 

Připojení z odkazů mimo MS Teams může vést k přidělení práv, která patří jen organizátorům. V takovém případě se vám objeví složitější menu s dalšími nastaveními. My s touto technickou záležitostí počítáme a hned, jak si toho všimneme, vás přeřadíme do skupiny účastníků. Prosíme o trpělivostIdeální je se přihlásit s předstihem na schůzku sekce, abychom to zařídili před začátkem první prezentace. 

Ikony kamery, mikrofonu, ruky a špendlíku jsou jediné, které potřebujete pro kvalitní účast na konferenci, zbytku nastavení nemusíte věnovat pozornost. 

Abychom to shrnuli: 

  • Připojte se do sekce na jejím začátku, umožní-li to vaše časové možnosti 
  • Připojte se s vypnutou kamerou a mikrofonem (přeškrtnuté ikony) 
  • Prezentaci či prezentujícího si můžete na obrazovku připnout pomocí ikony špendlíku 
  • Pro položení dotazu k prezentaci se hlaste pomocí ikony ruky, kterou po vyvolání moderátorem zase odklikněte 
  • Po vyřčení dotazu opět vypněte svůj mikrofon 

Z konference nebude pořizován záznam. 

Děkujeme za dodržování těchto pravidel a těšíme se na Vaši virtuální přítomnost. 

 

 

Informace o přihlášce a příspěvcích

Přihlašování: od 1. 7. 2020 do 11. 9. 2020 včetně.

Konference je přístupná všem zájemcům, účastnický poplatek je 200,- Kč - pokrývá účast na odborném programu.
Příspěvky lze přihlašovat do některé z šesti odborných sekcí. Pro posouzení pro přijetí je potřeba zaslat rozšířený abstrakt v minimálním rozsahu 4 normostran, který obsahuje

  • Situování příspěvku v kontextu současného výzkumu
  • Strukturu
  • Výzkumnou otázku a odpověď na ni
  • Zásadní myšlenky
  • Použité zdroje a judikaturu (nezapočítává se do rozsahu 4 normostran)

Rozšířený abstrakt je třeba do 15. 8. 2020 zaslat na adresu cpit@law.muni.cz.

O přijetí příspěvku k prezentaci bude rozhodnuto do 31. 8. 2020.

Studenti se mohou odborného programu zúčastnit bezplatně po předchozí registraci prostřednictvím registračního systému.

Publikační výstupy

Plné texty příspěvků budou po posouzení v recenzním řízení publikovány v časopise Revue pro právo a technologie (Bližší info na https://journals.muni.cz/revue)

Partner

 

 

 

Mediální Partner

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.