Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Program konference

Abstrakty příspěvků

Čtvrtek 26. 9. 2019

13:00 - 14:00 - registrace

14:00 - 15:30 - panelová diskuze Práva k datům a umělá inteligence (aula)

15:30 - 16:00 - přestávka na kávu

16:00 - 17:30 - paralelní sekce

 

1. Právní informatika (místnost D182, moderuje Jakub Harašta z ÚPT PrF MU)

 • Martin Eliášek: Automatická klasifikace významových celků v judikatuře (Prezentace)
 • Jakub Harašta: Projekt 'Exaktní hodnocení aplikační relevance judikatury' (GA17 - 20645S) (Prezentace)
 • Tereza Novotná: Dataset rozhodnutítrénovací dataset pro rozpoznávání referencí a pro segmentaci textu soudních rozhodnutí  (Prezentace)
 • Jakub Harašta: Citační data a citační síť (Prezentace)
 • Terezie Smejkalová: Teorie citační analýzy (Prezentace)
 • Jakub Harašta: Citační analýza v praxi (případové studie) (Prezentace)

 

2. Limity autorského práva (aula, moderuje Matěj Myška z ÚPT PrF MU)

 • Jelizaveta Laškevičová: YouTube: parodie vs Content ID aneb efektivní řešení ve světle ustanovení článku 17 směrnice o autorském právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu (Prezentace)
 • Ondřej Hanák: Vytěžování textu a dat v nové autorskoprávní směrnici EU (Prezentace)
 • Matěj Myška, Michal Koščík, Jakub Míšek: Projekt 'Přizpůsobení výjimek a omezení autorského práva, práv souvisejících a zvláštních práv pořizovatele databáze prostředí digitálních sítí' (GA17-22474S) (Prezentace)

 

19:00 - 22:00 - Večeře a networking (Restaurace Sborovna, Botanická 590/1, 602 00 Brno-střed-Veveří)

Pátek 27. 9. 2019

8:00 - 9:00 - registrace

9:00 - 10:30 - paralelní sekce

3. Platformy, ISP a jejich odpovědnost (místnost D182, moderuje Pavel Loutocký z ÚPT PrF MU)

 • Zdeněk Lokaj: Digitální platformy v oblasti přepravy osob a jejich právní aspekty (Prezentace)
 • Veronika Žolnerčíková: Vývoj regulace online platforem v ČR: příklady z praxe (Prezentace)
 • Pavel Loutocký: Problémy s vymahatelností práva v souvislosti s využíváním online platforem (Prezentace)

4. Ochrana osobních údajů (aula, moderuje Jakub Míšek z ÚPT PrF MU)

 • Jindřich Kalíšek: Souběh a kolize zásady odpovědnosti a dalších zásad zpracování osobních údajů v praktické činnosti správců osobních údajů (Prezentace)
 • František Kasl: Porušení zabezpečení osobních údajů a kybernetický bezpečnostní incident v kontextu internetu věcí (Prezentace)
 • Eva Fialová: Zpracovávání osobních údajů při provozu autonomních vozidel (Prezentace)

10:30 - 11:00 - přestávka na kávu

11:00 - 12:30 - paralelní sekce

5. Kybernetická bezpečnost a obrana (místnost D182, moderuje Ivana Kudláčková z ÚPT PrF MU)

 • Jakub Vostoupal: Budoucnost certifikace kyberbezpečnostních technologií v Evropské unii (Prezentace)
 • Roman Pačka: Současné výzvy kybernetické bezpečnosti a obrany (Prezentace)
 • Jozef Andraško: Bezpečnosť informačných systémov verejnej správy vo svetle zákona o kybernetickej bezpečnosti a zákona o informačných technológiách vo verejnej správe (Prezentace)

6. Aktuální otázky práva IT (aula, moderuje František Kasl z ÚPT PrF MU)

 • Anna Drgová: Aplikace § 88a trestního řádu při poskytnutí údajů obsažených v logovacích souborech ISP (Prezentace)
 • Lukáš Králík: Ochrana judikatury a tzv. justiční databáze
 • Zuzana Adamová: Riešenie doménových sporov na Slovensku (Prezentace)

12:30 - 14:00 - individuální konzultace

Partner

 

 

 

Mediální Partner

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.