Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Základní informace a termíny

Oficiální název konference: České právo a informační technologie
Organizátor: Ústav práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity
Datum a místo konání: 26. – 27. 9. 2019, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Veveří 70, 611 80 Brno (TBC - vzhledem k rekonstrukci fakulty je možná změna prostor)

Informace o přihlášce a příspěvcích

Přihlašování: od 1. 6. 2019 do 19. 9. 2019 včetně.

Konference je přístupná všem zájemcům, účastnický poplatek je 1.190,- Kč - pokrývá účast na odborném programu, občerstvení a večeři. 

Příspěvek do některé z 6 odborných sekcí: českou anotaci příspěvku (cca 500 znaků) a klíčová slova je třeba vložit do 31. 7. 2019. Anotace a klíčová slova se vkládají do systému po založení přihlášky.

Studenti se mohou odborného programu zúčastnit bezplatně po předchozí registraci prostřednictvím registračního systému.

Publikační výstupy

Plné texty příspěvků budou po posouzení v recenzním řízení publikovány v časopise Revue pro právo a technologie (Bližší info na https://journals.muni.cz/revue)

Ubytování (TBC)

 

Konferenční mapa

Přístup k internetu

V budově Právnické fakulty je možné připojit se k internetu prostřednictví sítě Eduroam a nebo otevřené sítě MUNI. Přihlašovací údaje k této síti obdrží účastníci konference na místě.

Výjimkou jsou prostory auly, ve které se koná panelová diskuze, a ve které připojení k internetu není k dispozici.

Partner

 

 

Mediální Partner

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.