Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Předběžný program

11. 9. 2014

13:00 - 14:00 - registrace

14:00 - 14:20 - zahájení

14:20 - 16:00 - panelová diskuse 1 - Zákon o kybernetické bezpečnosti

16:00 - 16:30 - přestávka na kávu

16:30 - 18:00 - paralelní sekce

1. Právní informatika
Úvodní slovo  - rekodifikace on-line - Danuše Spáčilová
Rekodifikace a její odraz v právním informačním systému CODEXIS - Ondřej Rejman
Systém ASPI ve světle rekodifikace a novinky pro rok 2014 - Lubomír Weiss
IRIS - Dáváme zákonům barvu - Kateřina Kintrová
AKomplet - učíme počítač pracovat s právníkem (v advokátní kanceláři) - Josef Holda 

  2. eFinance
Digitalizace a kybernetizace bank - Tomáš Hládek (Česká bankovní asociace)
Elektronické peníze a jejich vymezení - Otakar Schlossberger
(Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.)
Porovnání nového občanského zákoníku a zákona o platebním styku, zejm. uzavírání a změna smluv
Denisa Jindřichová (Česká národní banka)  

18:00 - 21:00 - večeře a networking

 

12. 9. 2014

8:00 - 9:00 - registrace

9:00 - 10:30 -  paralelní sekce

3. Open content
Creative Commons 4.0 - Matěj Myška (9:00 - 9:15)
Právní úprava zpřístupňující informace orgánů veřejné správy ČR a EU elektronickou
cestou a formou Open Data - Jiří Kolman (9:15 - 9:40)
Licencování PSI a hospodářská soutěž - Tomáš Kubeša (9:40 - 10:05)
Otvorené dáta, otvorené vzdelávanie a otvorený softvér na Slovensku
Ján Gondoľ (10:05 - 10:30)

4. Kyberkriminalita
Úvodní poznámky - Václav Stupka
Aktuální zkušenosti se mezinárodní spoluprací při vyšetřování kybernetické kriminality
Michal Píš
Mezinárodní kyberkriminalita - Jakub Harašta
Analýza efektu spolupráce států v boji proti kyberkriminalitě
Zdeněk Řízek, Ondřej Svoboda

10:30 - 10:45 - přestávka na kávu

10:45 - 12:15 - sekce

5. Aktuální otázky autorského práva
Zužitkování databáze a metavyhledávače - případ Innoweb - Eva Fialová (10:45 - 11:00)
Licencování v cloudu - Jan Tomíšek (11:00 - 11:25)
Aktuální otázky prodeje použitého software - Michal Vlasák (11:25 - 11:50)
Nový slovenský autorský zákon 2015 - Zuzana Adamová (11:50 - 12:15)

12:15 - 12:30 - přestávka na kávu

12:30 - 14:00 - panelová diskuse 2 - Nový postup řešení sporů z domény .cz

14:00 - 15:00 - oběd

15:00 - 16:00 - individuální konzultace

Partner

 

 

Mediální Partner

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.