Program konference

Abstrakty příspěvků

Čtvrtek 20. 9. 2018

13:00 - 14:00 - registrace

14:00 - 15:30 - plenární panelová diskuse - Národní úprava ochrany osobních údajů - Aula PrF MU (Panelisté: Radim Polčák; Michal Nulíček; František Nonnemann; Tomáš Rychlý)

15:30 - 16:00 - přestávka na kávu

16:00 - 17:30 - paralelní sekce & workshop

1. Právní informatika (moderuje Jakub Harašta z ÚPT PrF MU, místnost 040/041)

Martin Eliášek: Právní výpočty? Výzvy normativní komputace

Vincent Kríž: Detekce sémantických vazeb v zákonech

Jakub Harašta: Právní datasety - co, proč, kdo a komu

2. Právo na informace a otevřená data (moderuje Jakub Míšek z ÚPT PrF MU, místnost 038)

Jan Cibulka: Informace o životním prostředí: Za peníze vyvoleným, nebo zdarma všem?

John A. Gealfow, Kristián Wencel: Anonymizace osobních údajů v soudních rozhodnutích

Tomáš Svoboda: Zneužití práva na informace

Michal Koščík: Volný pohyb neosobních údajů v Evropské unii

Jiří Marek: Analýza připravenosti české veřejné infrastruktury a právního prostředí pro potřeby otevřených vědeckých dat

19:00 - 22:00 - večeře a networking (restaurace Sborovna)

Pátek 21. 9. 2018

8:00 - 9:00 - registrace

9:00 - 10:30 - paralelní sekce

3Platformy a sdílená ekonomika (moderuje Pavel Loutocký z ÚPT PrF MU, místnost 040/041)

Jan Kupčík: Rozhodnutí Uber Spain a jeho důsledky v obecném kontextu právní úpravy online platforem

Ondřej Hanák: Samoregulační mechanismy platforem sdílené ekonomiky

David Šupej: Různé zacházení s podnikovými uživateli podle návrhu nařízení o podpoře spravedlnosti a transparentnosti internetových zprostředkovatelských služeb

Michal Hanych: Zdanění online platforem

Jiří Marek, František Kasl: Právní rámec veřejně iniciovaného rozvoje chytrého města

4GDPR a ePrivacy (moderuje František Kasl z ÚPT PrF MU, místnost 038)

Jakub Klodwig: Právní teorie a praxe cookies

Jan Tomíšek: Cookies

Jiří Hradský: Přímý marketing ve světle ePrivacy - regulace spamu novým nařízením

Filip Zajíček: Problematika roztříštěnosti národních úprav elektronické zdravotnické dokumentace v souvislosti s eHealth

10:30 - 11:00 - přestávka na kávu

11:00 - 12:30 - paralelní sekce & workshop

5Elektronické důkazy v trestním řízení (moderuje Václav Stupka z ÚPT PrF MU, místnost 040/041)

Daniel Paľko: Využitie ústavnoprávnych záruk elektronického podpisu v dokazovaní totožnosti odosielateľa a autora elektronického dokumentu

Radek Beneš: Dokazování elektronickými důkazními prostředky v praxi

Václav Stupka: Evropský vyšetřovací příkaz a další nástroje pro transfer elektronických důkazů v EU

6. Autorské právo na jednotném digitálním trhu (moderuje Matěj Myška z ÚPT PrF MU, místnost 038)

Zuzana Adamová: Návrh smernice o autorskom práve: dôvody, riešenia a otáznik

Matěj Myška: Kulturní dědictví a navrhovaná úprava jeho zpřístupňování v navrhované směrnici o autorském právu na jednotném digitálním trhu

Dominika Galajdová, Jan Zibner: Vincent, Shelley, Amper aneb umělci nové generace

12:30 - 14:00 - individuální konzultace


Hlavní Partner

 Logo WK

Partner

 

Mediální Partner

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.